OUG nr. 78/2016

Pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Ordin nr. 4682/2016

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Lege nr. 120 /2018

Privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016.

Lege nr. 143 /2000 

Privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Lege nr. 656 /2002

Pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.

Lege nr. 39 /2003

Privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.

Lege nr. 302 /2004

Privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Lege nr. 303 /2004

Privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Lege nr. 304 /2004

Privind organizarea judiciară.

Lege nr. 317 /2004

Privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Lege nr. 535 /2004

Privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Noul cod penal

Noul cod de procedură penală

The new penal code

The new code of criminal procedure

Hotărâre nr. 184 /2007

Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă aceste.

Lege nr. 567 /2004

Privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

Hotărâre nr. 145 /2005

Pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 

OUG nr. 27 /2002

Privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

Toate drepturile rezervate © 2018 DIICOT