Comunicat de presa 08.02.2019

La data de 08.02.2019 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: N. S. C., M. M., A. M. şi B. M., pentru săvârșirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă calificată în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, în perioada mai 2017 – începutul lunii decembrie 2017, pe raza judeţului Galaţi a acţionat un grup infracţional organizat constituit în vederea obţinerii unor importante profituri materiale prin activităţi de preluare, transport, depozitare, predare şi vânzare a unor cantităţii provenite din contrabandă aflate în custodia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi – Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative.
S-a stabilit faptul că grupul infracţional organizat a fost constituit la iniţiativa inculpatului N. S. C. care şi-a asumat şi rolul de lider al acestuia din acesta făcând parte, pe toată durata de acţiune a structurii infracţionale, inculpatele M. M., A. M. şi B. M.
S-a reţinut faptul că scopul grupului infracţional a fost acela al obţinerii de foloase materiale prin valorificarea unor importante cantităţi de ţigarete aflate în custodia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi ca urmare a cercetărilor care au fost efectuate/se efectuează de către organele de urmărire penală în dosare ce au ca obiect comiterea infracţiunilor de contrabandă.
În vederea preluării cantităţilor de ţigarete de contrabandă, din Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, au fost plăsmuite şi utilizate un număr de şase sentinţe penale pretins emise de instanţele de judecată precum şi un număr de şase adrese emise în numele şi pe seama Biroului Vamal de Frontieră Galaţi, falsificate cu ocazia întocmirii.
Acţionând în calitate de lider al grupului infracţional organizat inculpatul N. S. C. şi-a atribuit rolul de a falsifica hotărârile judecătoreşti precum şi adresele întocmite în num care urmau să fie utilizate în faţa lucrătorilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi în vederea preluării cantităţilor de ţigarete.
Inculpatul N. S. C., angajat în calitate de controlor vamal superior la Direcţia Regională Vamală Galaţi, a fost repartizat să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Galaţi.
În această calitate inculpatul N. S. C. avea printre atribuţiile de serviciu controlul ulterior al actelor de constatare vamală şi totodată pe aceea de gestionar al magaziei de bunuri ridicate/confiscate de autoritatea vamală.
În exercitarea atribuţiilor de control ulterior al actelor de constatare vamală, inculpatul N. S. C. primea sentinţele pronunţate de instanţele de judecată în cauzele în care autoritatea vamală avea calitate procesuală şi în care se dispun măsuri (confiscări de bunuri reţinute, restituiri de bunuri, etc.). Ca urmare a recepţionării acestor sentinţe judecătoreşti, acţionând în vederea îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, inculpatul N. S. C. proceda conform celor dispuse de către instanţa de judecată emiţând în acest scop actele necesare din partea Biroului Vamal de Frontieră Galaţi care erau înaintate către autorităţile competente prin adrese semnate de către şeful său ierarhic, inculpatul I. M. – şeful Biroului Vamal de Frontieră Galaţi.
În calitatea pe care o deţinea în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Galaţi, inculpatul N. S. C. a primit sentinţa penală pronunţată de către Judecătoria Târgu Bujor prin care se dispunea „confiscarea în favoarea Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi a cantităţii de 267.480 pachete de ţigări (...) bunuri ce au fost indisponibilizate de lucrătorii din cadrul IPJ Galaţi – Serviciul de Investigaţii Fraude la sediul IPJ Galaţi.
Cu toate că potrivit art. 431 Cod fiscal „tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizaţi pentru tutun prelucrat, destinatarilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi de astfel de produse,” această sentinţă a rămas definitivă în forma pronunţată de Judecătoria Târgu Bujor, sub aspectul măsurii confiscării, astfel că s-a procedat la punerea sa în executare în această formă, motiv pentru care ţigările confiscate au fost predate către antrepozitarii pentru tutun prelucrat de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi (actualmente Direcţia Regională Vamală Galaţi) după ce, în prealabil, au fost preluate de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi.
Este de menţionat faptul că inculpatul N. S. C. a avut cunoştinţă despre existenţa şi conţinutul sentinţei penale pronunţată de Judecătoria Târgu Bujor şi a procedat la ridicarea de la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi a cantităţii de ţigări şi la predarea acestora către antrepozitarii autorizaţi, conform dispoziţiilor Codului fiscal, având în vedere calitatea de gestionar al magaziei de bunuri ridicate/confiscate pe care o deţinea.
În cursul anului 2015 inculpatul N. S. C. a cunoscut-o, prin intermediul unei reţele de socializare, pe inculpata M. M. cu care a iniţiat o relaţie care a evoluat, cei doi ajungând să se întâlnească.
Întrucât avea probleme financiare generate de cheltuieli care nu puteau fi acoperite din veniturile obţinute în mod licit (întreţinerea familiei, plata pensiei de întreţinere pentru copilul din căsătoria anterioară, cheltuielile ocazionate de relaţia afectivă, în derulare, pe care o avea cu inculpata M. M., etc.) inculpatul N. S. C. a gândit o modalitate prin care îşi putea spori veniturile materiale.
Cunoscând conţinutul sentinţei penale pronunţate de către Judecătoria Târgu Bujor, inculpatul N. S. C. a ajuns la concluzia că putea obţine importante profituri materiale prin preluarea din Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Galaţi a unor cantităţi de ţigări de contrabandă ridicate de organele de urmărire penală în dosarele instrumentate şi valorificarea ulterioară a acestora prin utilizarea, în acest scop, a unor hotărâri judecătoreşti falsificate.
Având în vedere relaţia apropiată pe care o avea cu inculpata M. M., inculpatul N. S. C. i-a înfăţişat acesteia posibilitatea de a-şi spori veniturile prin valorificarea unor cantităţi de ţigări de contrabandă la preţuri mult inferioare, explicându-i faptul că în calitatea sa de lucrător vamal putea procura astfel de bunuri.
Luând în calcul posibilitatea de a obţine profituri materiale importante dar şi relaţia afectivă pe care o avea cu inculpatul N. S. C., inculpata M. M. a fost de acord să se implice în activitatea de preluare, transport, depozitare, predare şi valorificare a cantităţilor de ţigări de contrabandă.
Întrucât nu dorea să fie depistată având asupra sa cantităţi de ţigarete de contrabandă şi pentru a nu da posibilitatea ca, în cazul efectuării unor investigaţii, să poată fi făcută legătura între aceasta şi cantităţile de ţigarete, inculpata M. M. a gândit un mod de lucru relativ conspirat, implicând-o, în acest sens, pe mama sa, inculpata A. M.
Conform modului de lucru convenit de către inculpaţii N. S. C. şi M. M., cel dintâi urma să transporte ţigările de contrabandă la locuinţa mamei inculpatei din comuna Lieşti, judeţul Galaţi, unde acestea trebuiau să rămână depozitate o perioadă scurtă, respectiv până la preluarea acestora de către destinatarii care urmau să se ocupe de valorificarea en-detail a acestora.
În paralel, inculpata M. M. a abordat-o pe mama sa, inculpata A. M., căreia i-a solicitat să primească şi să păstreze la locuinţa sa cantităţi de ţigări de contrabandă care urmau să-i fie aduse de inculpatul N. S. C. pe care i l-a prezentat ca fiind „un cunoscut”. Totodată i-a solicitat acesteia să identifice o persoană care era dispusă să preia şi să valorifice cantităţile de ţigări care urmau să fie aduse la locuinţa sa, ambele cunoscând-o pe inculpata B.M., originară din comuna Lieşti, judeţul Galaţi.
Pe raza localităţii susmenţionate era de notorietate faptul că inculpata B. M. se ocupa cu vânzarea de ţigări de contrabandă, aceasta fiind cercetată într-un dosar penal aflat pe rolul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi pentru comiterea aceluiaşi gen de infracţiuni.
Acţionând în vederea îndeplinirii scopului infracţional comun şi ca urmare a discuţiilor avute cu inculpata M. M., inculpata A. M. a contactat-o pe inculpata B. M., explicându-i acesteia că putea să-i ofere spre valorificare cantităţi de ţigări de contrabandă pe care trebuia să le preia de la locuinţa sa din comuna Lieşti, judeţul Galaţi. Având în vedere faptul că a fost asigurată că preţurile de vânzare a cantităţilor de ţigarete urmau să fie mult sub cel obişnuit şi urmărind obţinerea de profituri material, inculpata B. M. a decis să se implice în preluarea, transportul şi valorificarea ţigărilor de contrabandă.
În aceste condiţii şi modalităţi, la începutul lunii mai 2017 s-a cristalizat grupul infracţional compus din inculpaţii N.S. C., M. M., A. M. şi B. M. în care membrii acestuia aveau atribuţiile şi rolurile descrise mai sus pe care le-au exercitat în vederea îndeplinirii scopului infracţional.
Revenind la activităţile derulate de către inculpatul N.S.C. în vederea preluării cantităţilor de ţigarete de contrabandă aflate în custodia Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, precizăm faptul că, începând cu data de 03.01.2017, calitatea de gestionar al Camerei de Corpuri Delicte a fost preluată de către inculpatul N. V., agent şef adjunct în cadrul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inculpaţii N. V. şi N.S. C. au ajuns să se cunoască, cel din urmă fiindu-i prezentat de către foştii gestionari ai Camerei de Corpuri Delicte ca fiind omologul din partea Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, „responsabil cu ridicarea țigărilor provenite din contrabandă”. Totodată foştii gestionari i-au explicat că inculpatul N. S. C. era persoana responsabilă de ridicarea ţigărilor, în cazul în care acestea ar fi trebuit predate de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi către autoritatea vamală.
Pe parcursul discuţiilor purtate, inculpatul N. V. i-a explicat inculpatului N. S. C. că nu mai deţinea spaţiul necesar pentru depozitarea cantităţilor de ţigări ridicate de organele de urmărire penală în dosarele instrumentate.
Urmărind îndeplinirea scopului infracţional, la scurt timp, inculpatul N. S. C. l-a contactat pe inculpatul N. V. căruia i-a solicitat ca „în spiritul bunelor relaţii interinstituţionale” să-i comunice o situaţie a dosarelor în care se dispusese ridicarea şi indisponibilizarea unor cantităţi importante de ţigări.
Justificându-şi demersul şi profitând de lipsa de experienţă în materie de gestionare a camerei de corpuri delicte a inculpatului N. V., inculpatul N. S. C i-a explicat acestuia că intenţiona „să-i pună la lucru pe juriștii din cadrul vămii ca să obțină hotărârile judecătorești rămase definitive în cazurile în care a afirmat că vama era prejudiciată”, acesta oferindu-şi astfel ajutorul pentru a-i crea spaţiul necesar pentru depozitarea altor cantităţi de ţigări.
Având încredere în susţinerile inculpatului N. S. C, inculpatul N. V. a întocmit un înscris olograf, pe o copertă de carton format A4, în care a inserat un număr de nouă rubrici separat în cuprinsul cărora erau înscrise numerele de dovadă de introducere în Camera de Corpuri Delicte, numărul dosarelor penale în care erau efectuate cercetările şi numele şi CNP-ul persoanelor de la care fuseseră ridicate cantităţile de ţigări.
Ulterior, ca urmare a solicitărilor formulate de către inculpatul N. S. C, inculpatul N. V. i-a transmis acestuia şi fotografii după etichetele aplicate pe sacii în care se păstrau ţigaretele ridicate de către organele de urmărire penală.
Având în vedere faptul că deţinea datele necesare pentru obţinerea ţigareteor de contrabandă pe care le putea valorifica, prin intermediul inculpatelor M. M., A. M. şi B. M., inculpatul N. S. C a conceput un mod de lucru apt de a determina predarea de către inculpatul N. V. a unor importante cantităţi de ţigarete de contrabandă care se aflau în păstrare la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Galaţi.
Astfel, acesta a decis să plăsmuiască o serie de sentinţe penale în care să insereze aspecte nereale legate de măsura confiscării pe care apoi să le prezinte la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Galaţi.
În vederea falsificării hotărârilor judecătoreşti inculpatul N. S. C a accesat site-ul http://portal.just.ro/ introducând în criteriile de căutare numele persoanelor cercetate, astfel cum fuseseră indicate de către inculpatul N. V.
După identificarea dosarelor penale, inculpatul N. S. C a procedat la accesarea acestora, în sensul că proceda la copierea minutelor publicate pe site-ul susmenţionat întocmind ulterior documente în format Word. Ulterior, acesta proceda la întocmirea în fals a unor hotărâri judecătoreşti utilizând minutele copiate şi datele din cuprinsul acestora inserând aspecte legate de confiscarea special, respectiv faptul că se dispunea confiscarea cantităţilor de ţigări în folosul/favoarea autorităţii vamale.
Pentru a crea o aparenţă de legalitate, inculpatul a aplicat, peste documentele astfel falsificate, ştampile scanate provenite de la instanţele de judecată executând semnături pretinse ca fiind ale preşedinţilor instanţelor de judecată.
După întocmirea sentinţelor falsificate inculpatul se deplasa la locul de muncă unde, de pe sistemul de calcul alocat, întocmea adrese din partea Biroului Vamal de Frontieră Galaţi către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin care se solicita predarea către unitatea vamală a cantităţilor de ţigări cuprinse în sentinţele penale ataşate (falsificate).
Pentru ca adresele emise în numele şi pe seama Biroului Vamal de Frontieră Galaţi să producă efecte juridice acestea trebuiau semnate de şeful instituţiei, respectiv de către inculpatul I. M. şi să poarte ştampila autorităţii vamale.
Cu privire la acest aspect, inculpatul N. S. C a decis să profite de lipsa de personal din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Galaţi, de multitudinea de documente care se întocmesc la această unitate respectiv de supraaglomerarea inculpatului I. M. precum şi de lipsa mijloacelor de transport.
Astfel, inculpatul preda la mapa şefului Biroului Vamal de Frontieră Galaţi adresele emise în numele şi pe seama instituţiei la care se aflau ataşate sentinţele penale falsificate în modalitatea descrisă mai sus.
Inculpatul I. M. semna adresele de înaintare, fără a verifica veridicitatea sau autencitatea sentinţelor penale ataşate, după care preda mapa către secretara Biroului Vamal de Frontieră Galaţi.
După finalizarea acestei proceduri inculpatul solicita secretarei adresa de înaintare şi sentinţa penală ataşată, aplicând peste semnătura inculpatului I. M. ştampila biroului Vamal de Frontieră Galaţi şi precizând că urma să se deplaseze personal pentru a remite corespondenţa către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Galaţi.
Urmărind îndeplinirea scopului infracţional, inculpatul N. S. C se deplasa la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi unde preda, fie la registratură, fie direct inculpatului N. V., adresa emisă în numele şi pe seama Biroului Vamal de Frontieră la care se afla ataşată sentinţa penală falsificată.
După recepţionarea lucrării, inculpatul N. V. întocmea un raport prin care solicita scoatere din Camera de Corpuri Delicte a cantităţilor de ţigarete menţionate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti falsificate, în vederea predării către Biroul Vamal de Frontieră Galaţi, astfel cum era menţionat în cuprinsul adresei întocmite în fals de către inculpatul N. S. C.
După efectuarea acestei proceduri, inculpatul N. V. putea remite efectiv cantităţile de ţigarete către inculpatul N. S. C, sens în care îl contacta telefonic solicitându-i să se prezinte la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi.
Pentru a crea o aparenţă de legalitate, inculpatul N. S. C prelua cantităţile de ţigări de la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi transportându-le şi depozitându-le temporar în magazia de bunuri ridicate/confiscate a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi.
Această „procedură” era derulată de către inculpatul N. S. C pentru a de senzaţia persoanelor care îl ajutau la manipularea şi transportul ţigărilor că urma să procedeze la preluarea mărfurilor în vederea predării către antrepozitarii autorizaţi dar şi pentru a putea pretinde, în cazul unui control inopinat al inculpatului I. M. că ţigările solicitate prin adresele semnate de acesta erau preluate şi păstrate în magazie până la predare.
Pentru manipularea şi transportul şi cantităţilor de ţigări, inculpatul N. S. C a apelat la trei persoane, dintre care una dintre ele deţinea funcţia de inspector vamal, susţinând în faţa acestora că acţionează în vederea preluării şi transportului ţigărilor de la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi către Biroul Vamal de Frontieră Galaţi pentru a proceda ulterior la predarea acestora către antrepozitarii autorizaţi.
Modul în care inculpatul N. S. C a acţionat, respectiv prezentarea la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie al Judeţului Galaţi unde era aşteptat de către inculpatul N. V. (agent şef de poliţie), înscrierea mijloacelor de transport în registrul de acces auto, întocmirea proceselor verbal de predare a cantităţilor de ţigarete precum şi calitatea acestuia de inspector vamal superior la Biroul Vamal de Frontieră Galaţi au fost de natură să le creeze convingerea celor trei martori că acesta acţiona în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
După depozitarea cantităţilor de ţigări în incinta magazia de bunuri ridicate/confiscate a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi, inculpatul N. S. C aştepta momentul optim pentru a realiza transportul acestora către locuinţa inculpatei A. M.
Este de menţionat faptul că, anterior primului transport, inculpaţii N. S. C, M. M. şi A. M. s-au întâlnit pe raza comunei Lieşti, judeţul Galaţi, aceasta din urmă indicându-i inculpatului o poartă din lateralul grădinii adiacente locuinţei prin care se putea pătrunde discret fără a atrage atenţia vecinilor şi totodată locul în care le putea depozita în siguranţă.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că inculpatul N. S. C a acţionat în şase împrejurări distincte, ocazii cu care a utilizat un număr de şase hotărâri judecătoreşti falsificate şi un număr de şase adrese emise în numele Biroului Vamal de Frontieră Galaţi falsificate de acesta cu ocazia întocmiri în scopul preluării de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi a cantităţii totale de 170.948 pachete de ţigarete,de diferite mărci, provenite din contrabandă.
Ca urmare a înţelegerii prealabile pe care o avea cu inculpatele M. M. şi A. M., inculpatul N. S. C a transportat şi depozitat, prin acţiuni repetate, întreaga cantitate de ţigarete la locuinţa celei din urmă inculpate de unde au fost preluate şi valorificate, în diferite tranşe, de către inculpata B. M.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, suma obţinută din valorificarea cantităţii de ţigarete, este în valoare de 870.437 lei.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Galaţi.
Facem precizarea că faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.