Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuțiilor prevăzute de lege pentru această instituție, care vizează administrarea justiției și gestionarea resurselor umane.
Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de DIICOT este reprezentat de următoarele acte normative:

• Regulamentul U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Constituția României, republicată;
• Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;• Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În situația personalului din sistemul justiției a cărui carieră este gestionată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism datele sunt comunicate, în condițiile legii, după caz, instituțiilor publice cu atribuții în ceea ce privește acest personal, instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și altor entități cu care DIICOT colaborează în vederea îndeplinirii unei atribuții legale, terților care formulează cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001, în măsura în care datele intră în categoria celor de interes public, precum și persoanelor care accesează pagina de internet a Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în cazul informațiilor/materialelor care se publică pe site-ul DIICOT în temeiul unei obligații legale.

În ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la concursurile și examenele organizate de DIICOT, ștergerea acestora de pe pagina de internet a Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se realizează după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului.
Referitor la datele cu caracter personal incluse în declarațiile de avere și de interese gestionate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, aceste declarații sunt șterse de pe pagina de internet a DIICOT la 3 ani de la eliberarea din funcție a persoanelor vizate.

Ștergerea înregistrărilor care cuprind datele cu caracter personal obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat la nivelul Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se face după 30 de zile, cu excepția cazurilor temeinic justificate, când această durată poate fi depășită numai cu aprobarea procurorului șef direcție.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
• dreptul la rectificare;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
• dreptul la restricționarea prelucrării;
• dreptul la opoziție;
• dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• dreptul de retragere a consimțământului în orice moment, atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
• Dacă furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, refuzul furnizării acestor date către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism atrage imposibilitatea soluționării cererii adresate DIICOT, precum și a încheierii sau executării contractului.

Exercitarea oricărui dintre aceste drepturi, împreună sau separate, se poate face prin adresarea unei cereri scrise, datate și semnate, trimise prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin posta la sediu DIICOT din București, str. Sfânta Vineri, Nr. 33, Sector 3.

Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, doamna procuror șef Mihaela Porime, va răspunde în urma unei solicitări trimise prin una din modalitățile de mai sus, legat de orice detalii privind protecția datelor personale

Mai multe detalii în ce privește protecția datelor cu caracter personal se pot găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal