Anunț privind achiziția de servicii hoteliere (cazare si servire a mesei), necesare derulării cursului Migrație ilegală și terorism  în cadrul proiectului ,,Combaterea Criminalității şi a Corupției, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

 - Anunț

- Caiet de sarcini cazare și catering

- Răspuns la solicitări de clarificări

- Răspuns la solicitări de clarificări 2 

- Proces-verbal vizualizare oferte servicii hoteliere  

- Raport de atribuire a ofertelor  

- Comunicări către ofertanți